Biochar, 

het zwarte goud!

Een fascinerend natuurproduct. 

Laat ons u meenemen op een ontdekkingsreis over dit veelzijdige fenomeen. Het zal u verbazen hoeveel impact het element koolstof kan hebben op de teelt van welke plant dan ook.
Bent u al bekend met Biochar en wilt u meteen bestellen, klik dan hier.

Wat zijn de eigenschappen van Biochar?

Biochar is de pure koolstof die overblijft na pyrolyse van houtachtig materiaal. De basis van Terra Preta.

Binden van voedingsstoffen.

Koolstof staat bekend om vermogen stoffen aan zich te binden en is zelf dus géén meststof. Denk bijvoorbeeld aan Norit of koolstoffilters in bijvoorbeeld afzuigkappen en aquaria.  Door deze bindende eigenschap voorkom je het uitspoelen van voedingsstoffen in de bodem. De plant houdt de voedingsstoffen dus tot zijn beschikking en we voorkomen de vervuiling van het oppervlaktewater. Het poreuze materiaal is een soort magazijn met voedingstoffen waar de plant van kan pakken wat hij nodig heeft. 

Verbetering van de bodemstructuur.

Als gevolg van de pyrolyse (het in kleine stukjes knippen van lange, complexe koolstofverbindingen) blijft er een zeer poreus koolstofskelet over. Dit geeft enerzijds een goede drainage voor bijvoorbeeld kleigrond. Tegelijkertijd houdt het tot zes keer zijn eigen gewicht aan water vast wat weer in zanderige grond een voordeel is. De indringingsweerstand wordt tevens verlaagt en komt de doorwortelbaarheid van de bodem ten goede. Het heeft hierom tevens een positief effect op het lucht- en zuurstofgehalte in de bodem.


Verhoging van de elektrische geleidbaarheid

De opname van voedingstoffen door wortels zijn feitelijk kleine elektrische stroompjes. In de wetenschap wordt dit aangeduid met Cation Exchange Capacity (CEC). Als één van de beste elektrische geleiders geeft koolstof ook hier weer een positief effect.


Een hotel voor micro-organismen.

De laatste schakels in het composteerproces zijn micro-organismen zoals schimmels, bacteriën en gisten. Deze zorgen uiteindelijk dat de voedingstoffen voor de plant in een opneembare vorm vrijkomen. Deze organismen vinden in de poreuze structuur een veilige huisvesting waar ze beschermd zijn tegen vraat van grotere organismen. Het in verhouding mega grote hotel biedt de kans om blijvend grote koloniën te vestigen.

Vergelijk het maar met een bijenhotel maar dan microscopisch klein.


Stabiele vorm geeft jarenlang profijt

De koolstof blijft in de bodem vrijwel onaangetast aanwezig en vergaat niet of nauwelijks. Hierdoor is het toevoegen van Biochar een lange termijn investering welke zich jaar in jaar uit terugbetaald. Het grote voorbeeld is de Terra Preta in Brazilië waar de bodem na 300 jaar nog steeds zwart is.


Maakt planten resistenter tegen ziekten en belagers.

Door alle hierboven genoemde pluspunten worden planten gezonder en hebben daarom minder tot geen last van ziekten. Daarnaast, een gezonde plant geeft signalen af en ontmoedigt belagers om te komen knabbelen, zowel onder als boven de grond. 


Zorgt voor diversiteit.

Bij het maken va de Biochar is het mijn doel om zoveel mogelijk verschillende grondstoffen te mengen. In de achterblijvende Biochar zijn waardevolle mineralen aanwezig. Ieder soort hout heeft zijn eigen specifieke samenstelling. Ook is er verschil in structuur van de Biochar per houtsoort. Hard of zacht hout, Europees of tropisch, naald- of loofbomenhout alles heeft zijn eigen structuur en inhoud. Op deze manier creëer je de gelegenheid voor verschillende micro-organismen en voorkom je een monocultuur. Uiteindelijk wordt dit dan naar believen gemixed met organische mest (koe, kip , paard etc), compost, beender-, vis- of lavameel. Alles om maar variatie te krijgen. 
In deze variatie zit naar mijn idee de sleutel tot succes. Als mens wil en moet je toch ook gevarieerd eten. Kunstmest is immers grotendeels gebaseerd op stikstof-, fosfor- en kaliumverbindingen (NPK). Echter, in ons periodiek systeem zitten meer dan honderd elementen. Er mist hoogstwaarschijnlijk het één en ander in kunstmest wat de plant wél wil hebben. 

Door de poreuze structuur worden er grote hoeveelheden mineralen opgeslagen en wordt het een magazijn met voor elk wat wils.