Koolstof uit fossiele brandstoffen.

De verbranding van fossiele brandstoffen geeft als afvalproduct CO². Dit gaat onafgebroken door en de concentratie CO² neemt alleen maar toe. In de natuur wordt dit CO² door planten opgenomen en afgebroken. Echter produceren we met elkaar meer CO² dan de bomen op kunnen nemen. Het gebruik van biomassa als 100% brandstof spaart weliswaar fossiele brandstoffen maar gaat ten koste van onze bossen. Helaas komt alle in de biomassa opgeslagen CO² wel weer terug in de atmosfeer. Deze kringloop is slechts klimaatneutraal want de hoeveelheid CO² blijft gelijk.

Biochar, koolstof uit CO²

Biochar is pure koolstof verkregen door pyrolyse van schoon afvalhout. Pyrolyse is het in een zuurstofloze omgeving kraken van koolstofverbindingen door verhitting. Het hout valt uiteen in waterstofgas (H), koolmonoxide (CO) en pure koolstof (C). De eerstgenoemde stoffen zijn brandbare gassen en worden gebruikt voor de productie van energie en het Biochar. Het pure koolstof noemt men Biochar en blijft in de grond voor eeuwen stabiel. Deze cyclus is hiermee carbon negatief.
Voor de productie van 1 kilo Biochar is 3 kilo biomassa nodig op droge stof basis. 
Eén liter Biochar komt overeen met opslag van 1 kilo CO². 
1 liter = 300 gr Biochar

Biochar, koolstof uit CO²

Met Greenwave Biochar onttrekt u koolstof uit de atmosfeer en stopt dit persoonlijk terug in de grond. Dit is dus een indirecte vorm van CO² opslag in de bodem. Met iedere liter biochar is er 1 kilo CO²-uitstoot voorkomen! U heeft hiermee tastbaar bewijs in handen dat u het klimaat vooruit helpt, hoe klein de actie ook is.

Biochar en oppervlaktewater

Het is algemeen bekend dat er heel veel (kunst-) mest op landerijen wordt uitgereden. Even plat gezegd; Nog voordat de planten het kunnen opnemen ligt een groot deel hiervan al in de sloot. Waterschappen constateren dan ook regelmatig te hoge concentraties fosfaat- en nitraatverbindingen waardoor algengroei de overhand krijgt. 

De Biochar bindt de nutriënten aan zich en voorkomt voor een groot deel deze "run-off". De meststoffen blijven voor de planten beschikbaar waar het voor bedoeld was en het oppervlaktewater blijft schoner!

Biochar en bodemverontreiniging

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Biochar verontreinigingen vastlegt en tegelijk is meer dan eens gebleken dat de afbraak van de schadelijke verbindingen sneller voltrekt. Ik ben me er van bewust dat dit een krasse uitspraak is en kan dit vooralsnog niet onderschrijven. Zodra ik concrete voorbeelden heb zal ik die hier delen.

Biochar, CO² neutrale productie

Als ik aan de ene kant roep dat ik CO² uit de atmosfeer haal vind ik dat ik ook in de productie zo min mogelijk CO² moet uitstoten. Hiervoor heb ik zelf "The Claw" gemaakt om de Biochar te verpulveren, zie filmpje hieronder. Met deze tang werk ik al jaren en hoewel het zeer arbeidsintensief is blijf ik hem zo lang mogelijk gebruiken.
Voor de productie van de Biochar hergebruik ik de hitte van het proces zelf. Hier is verder geen fossiele brandstof of elektriciteit voor nodig.

Biochar, CO² neutrale productie

Buddy, mijn snoerloze takkenversnipperaar ;-)

Biochar, verzending in 2e hands verpakking

Verwacht van ons geen fancy verpakkingen met schreeuwende reclameteksten. Het product zit in neutrale plastic zakken en wij versturen uw bestelling, zo veel als mogelijk, in gebruikte dozen.